:
Tentang Kami
Share:


FALSAFAH SEKOLAH

"Satu usaha pendidikan yang menyeluruh dan berterusan lagi dinamik dengan berteraskan Al-Quran dan Sunah bagi membangun potensi insan sebagai abid dan khalifah yang dapat menegakkan satu tamadun yang sejahtera di dunia dan seterusnya mencapai kebahagiaan di akhirat."

 KONSEP S.M.I. AL AMIN BESTARI

"PEMBANGUNAN INSAN LESTARI untuk PEMIMPIN MASA HADAPAN"